Hedeflerimiz

De Control’ün temel kalite politikası aşağıdaki hedeflerle desteklenmektedir.

– Müşteri memnuniyetini izlemek.
– Müşteri memnuniyetini alandan toplanan bilgiler ve düzeltici faaliyetlerle sürekli olarak iyileştirmek.
– Mevcut belgelendirme konularında kapsam genişletmeyi ve yeni belgelendirme programlarını uygulamaya almak ve akreditasyonlarını sürdürmek.
– Hizmet kalitesini iyileştirmek için teknik ve idari personelin sürekli eğitimini sağlamak.
– Personelin performansını izlemek.
– De Control’un performansını alandan toplanan veriler (müşteri memnuniyeti anketi, itiraz ve şikâyetler, vb ) ile sürekli olarak iyileştirmek.