Hakımızda

De Control Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti 2015 yılında Seferihisarda kurulmuştur.

– Organik Bitkisel Üretim
– Organik Hayvancılık (Organik Arıcılık dahil)
– Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması

-İTU Bitkisel Üretim (Yaş Meyve Sebze Alt Kapsamı)

Konularında Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu olarak üzere hizmeti vermektedir.

De Control  5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönemelik hükümlerince, Organik Tarım Komitesinin 05.08.2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Kararı ve Müsteşarlık Makamının 06.08.2015 tarihli ve 27468  sayılı Olur’ları ile  De Control Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu olmak üzere,  T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

De Control 07 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliği, esas alınarak  09.05.2017 tarihli ve 1039969 sayılı olur ile 09.05.2017- 09.05.2017 tarihleri arasında geçerli, De Control TR.İTU.43 numaralı İyi Tarım Uygulamalarında  “Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu” olmak üzere,  T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.