Gizlilik ve Tarafsızlık

Tarafsızlık, nesnellik, gizlilik veprofesyonellik De Control’ün hizmetlerini sunarken esas aldığı değerlerdir bu değerler çerçevesinde hizmet vermektedir.

Üst Yönetimin Gizlik ve Tarafsızlık Beyanı