FAALİYETLERİMİZ

De – Control, bağlı bulunduğu tüm kanun, yönetmelik ve standart şartları çerçevesinde hareket eder.

Kanun, yönetmelik ve şartlar:

  • 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu,
  • 18.08.2010 tarihli ve 27676 sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik,
  • 07 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik,
  • Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartları içeren TS EN ISO/IEC 17065 standardı.

 

Faaliyetlerimiz

 

  • Organik bitkisel ÜRETİM
  • organik hayvancılık
    Organik Arıcılık dahil
  • organik ürünlerin işlenmesi,Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması
  • İyi tarım uygulamarı bitkisel üretim

Konularında Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu olarak hizmet vermektedir. İşletmede uygulanan tarım sisteminin kontrolü, periyodik ürün kontrolü, kalite sisteminin değerlendirmesi, üründen numune alma ve analiz, gözetim ve belgelendirme işlemlerini yapmaktadır.