Faaliyetlerimiz

Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu, 18.08.2010 tarihli ve 27676 sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönemelik – 07 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ve TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi – Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar standardı dikkate alınarak oluşturulmuş kontrol ve sertifikasyon sistemini ( işletmede uygulanan tarım sisteminin kontrolü, periyodik ürün kontrolü , bunun yanında kalite sisteminin değerlendirmesi, üründen numune alma ve analiz , gözetim, belgelendirme işlemlerini )
– Organik Bitkisel Üretim
– Organik Hayvancılık (Organik Arıcılık dahil)
– Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması

-İTU Bitkisel Üretim (Yaş Meyve Sebze Alt Kapsamı)

Konularında Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu olarak üzere hizmeti vermektedir.